Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականություն: "Նեռո բինը" երաշխավորում է, որ չի զբաղվում Հաճախորդների և Այցելուների տվյալների վաճառքով, չի տրամադրելու և փոխանցելու տվյալները երրորդ անձանց այդ թվում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Հաճախորդի և Այցելուի համաձայնության դեպքում, որը Հաճախորդը և Այցելուն տալիս են սույն Պայմանները ընդունելով, հավաքելու է Հաճախորդների և Այցելուների անձնական տվյաները այն ծավալով, որը անհրաժեշտ է Հաճախորդների Պատվերների սպասարկման համար: "Նեռո բինը" օգտագործում է իր Հաճախորդների և Այցելուների անձնական տվյալները մարքեթինգային վերլուծությունների, արդեն իսկ առկա առևտրային առաջարկների բարելավման, ինչպես նաև նոր առևտրային առաջարկների ստեղծման և Հաճախոդներին և Այցելուներին ներկայացման համար:Հաճախորդը իրավունք ունի պահանջել ոչնչացնել "Նեռո բինի" մոտ առկա անձնական տվյալները: Այդ նպատակով Հաճախորդը պետք է էլեկտրոնային նամակ գրի "Նեռո բինին" կամ այցելի "Նեռո բինի" խանութ-սրահ: